Działki niezabudowane

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca m.in. działki 30/33, 30/34, 30/59, 30/60, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW Nr SZ1T/00049600/4 oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 30/99, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW Nr SZ1T/00121176/1, położona jest w obrębie ewidencyjnym Lipnik, gmina Stargard, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów inwestycyjnych.

 • Dz. nr 30/33 – powierzchnia 0,2744ha, przeznaczenie w MPZP: teren obsługi komunikacji (33 KS), strefa ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Lipnik”
 • Dz. nr 30/34 – powierzchnia 0,3028 ha, przeznaczenie w MPZP: teren zabudowy usługowej nieuciążliwej w tym handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 1000 m²(32Ud), strefa ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Lipnik”
 • Dz. nr 30/59 – powierzchnia 0,3135 ha, przeznaczenie w MPZP: teren zabudowy usługowej nieuciążliwej w tym handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 1000 m²(32Ud), strefa ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Lipnik”
 • Dz. nr 30/60 – powierzchnia 0,2970 ha, przeznaczenie w MPZP: teren zabudowy usługowej nieuciążliwej w tym handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 1000 m²(32Ud), strefa ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Lipnik”
 • Dz. nr 30/99 – powierzchnia 0,0307 ha, przeznaczenie w MPZP: ciąg pieszy osiedlowy – wewnętrzny (34 KP), strefa ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Lipnik”

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca m.in. działki 27/125, 27/40, 27/41, 27/42, 27/43, 27/44 oraz 27/45, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW Nr SZ1T/00049600/4, położona jest w obrębie ewidencyjnym Lipnik, gmina Stargard, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów inwestycyjnych oraz zabudowy jednorodzinnej, wzdłuż drogi Szczecin-Stargard.

 • Dz. nr 27/125 – powierzchnia 0,2991 ha, przeznaczenie w MPZP: zabudowa usługowa, składy, bazy
 • Dz. nr 27/40 – powierzchnia 0,2754 ha, przeznaczenie w MPZP: zabudowa usługowa, składy, bazy
 • Dz. nr 27/41 – powierzchnia 0,0,2889 ha, przeznaczenie w MPZP: zabudowa usługowa, składy, bazy
 • Dz. nr 27/42 – powierzchnia 0,2899 ha, przeznaczenie w MPZP: zabudowa usługowa, składy, bazy
 • Dz. nr 27/43 – powierzchnia 0,4387 ha, przeznaczenie w MPZP: zabudowa usługowa, składy, bazy
 • Dz. nr 27/44 – powierzchnia 0,4446 ha, przeznaczenie w MPZP: zabudowa usługowa, składy, bazy
 • Dz. nr 27/45 – powierzchnia 0,4323 ha, przeznaczenie w MPZP: zabudowa usługowa, składy, bazy

Mapa działek w Lipniku