Lipnik gm. Stargard

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na działkach nr 12/15 oraz 12/7, Kw nr SZ1T/00049600/4, zlokalizowana w obrębie Lipnik gmina Stargard. 

Grunt znajduje się bezpośrednio przy drodze krajowej nr 10 oraz obwodnicy drogowej Miasta Stargard o łącznej powierzchni 15,0008 ha.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/275/02 Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 maja 2002 roku w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard, obszary działek nr 12/15 o powierzchni 13,6108 ha oraz 12/7 o powierzchni 1,3900 ha, znajdujących się w obrębie Lipnik, mają w przeznaczeniu zapis „UC”, tj. teren usług komercyjnych w skład, którego wchodzą następujące funkcje:

  • UCk – teren usług komunikacyjnych, stacja paliw płynnych i olei oraz stacja gazu płynnego,
  • UCt – turystyki, w tym obiekty usługowe i motel oraz zajazd,
  • PPS – teren działalności produkcyjnej, w tym produkcji, składów i magazynowania,
  • UChg – teren usług handlu i gastronomii,
  • Zi – teren zieleni izolacyjnej urządzony w formie zieleni wysokiej, średniej i niskiej,
  • KW – komunikacja wewnętrzna.