Nieruchomości
Przetargi na sprzedaż nieruchomości
  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 2036, Pogodno 36 gmina Miasto Szczecin - 9 czerwca 2016 r. (PDF, 3.4 MB)
    1. Wykaz obciążeń. (PDF, 158 KB)
    2. Analiza potencjału nieruchomości. (PDF, 6.5 MB)
    3. W związku z pytaniami dotyczącymi zapisu wskazanego w ogłoszeniu o przetargu w brzmieniu “Nabywca zobowiąże się, w akcie notarialnym, do bieżącego pokrywania kosztów związanych z dostawą gazu z sieci PGNiG, eksploatacją, konserwacją, przeprowadzaniem niezbędnych  napraw, remontów i modernizacji ww. kotłowni i sieci, proporcjonalnie do powierzchni użytkowanych przez Nabywcę i Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie” wyjaśniamy, że istnieje możliwość rozliczania kosztów dostawy gazu (z wyłączeniem kosztów  stałych) na podstawie liczników ciepła, które  Nabywca zainstaluje na własny koszt.
  2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 5 gmina Miasto Stargard, Lipnik gmina Stargard, Przylep oraz Rajkowo gmina Kołbaskowo - 16 czerwca 2016 r.  (PDF, 1.1 MB)

 

 


Nieruchomości do wynajęcia/wydzierżawienia - więcej...

Atrakcyjne nieruchomości dla inwestorów - więcej...

Archiwum przetargów - więcej...